Ingrid Golz
Ingrid Golz, „Kopfweiden“, 2010, Radierung, 30 x 30 cm
Copyright © 2011 BBK BONN, RHEIN-SIEG e.V.
Designed by VTC-Net